Od 15 września 2017r. w sali wystaw czasowych Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim można oglądać wystawę „ Poczet władców polskich w medalierstwie” ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Muzeum ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie oraz własnych.

 

Wystawa składa się z ponad dwustu medali i medalionów ułożonych chronologicznie według okresów panowania władców. Na ekspozycji prezentujemy medale od XVIII do początku XXIwieku. Większość stanowią serie medali królewskich wydanych w XX wieku. Na szczególną uwagę zasługują medale autorstwa prof. Witolda Korskiego wydawane w latach 1972 – 1986 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. Niezwykle interesująca jest tzw. seria koszalińska, Ewy Olszewskiej – Borys, która jest medalierską interpretacją pocztu Jana Matejki a także Poczet władców i orłów polskich Jerzego Jarnuszkiewicza. Na wystawie zobaczyć można również kilkadziesiąt medali z XVIII i XIX wieku autorstwa medalierów polskich, austriackich i niemieckich. Prezentując wystawę mamy nadzieję,że bogata kolekcja medalierska przyczyni się do zainteresowania historią.