Wystawa Wielkie Ssaki Epoki lodowcowej ukazuje różnorodność świata zwierząt czwartorzędu i rzuca światło na arcyciekawy proces adaptacji ewolucyjnej. Jest także namacalnym świadectwem dynamicznych zmian klimatu w czasach kiedy człowiek nie miał jeszcze żadnego wpływu na jego kształtowanie.