Wystawa „Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły” dotyczy wąskiego odcinka dziejów Europy zamykającego się w przedziale od ostatniej ćwierci IV do początków VI w, ale okres ten ukazany został z szerszej perspektywy (III – pocz. VII w.) burzliwego czasu przejścia między końcem starożytności a początkiem wczesnego średniowiecza. 
Wystawa zorganizowana została przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Uniwersytet Warszawski w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. W projekcie uczestniczy 12 muzeów z całej Polski, które oddały na potrzeby wystawy najcenniejsze eksponaty dotyczące tego okresu ze swoich zbiorów.