Irena Kubicka z domu Czerska urodziła się 1 kwietnia 1934r. w Zamościu.

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej. Studia wyższe ukończyła na Wydziale Architektury i Wnętrz Okrętowych Politechniki Gdańskiej. Malować zaczęła w 1984r. W 1994 roku wyjechała do Kanady, gdzie mieszka do dziś. Od 1999 roku zaczęła intensywnie malować – najpierw portrety, a następnie kwiaty i portrety. Większość prac artystki powstało w okresie ostatnich 13 lat – przeszło 320 płócien, z których na wystawie prezentowany jest tylko cykl portretów „Na przekór jesieni” oraz martwe natury z kwiatami.