Najciekawsze zabytki pozyskane w ostatnim czasie.    

 

                                                                                                                                   

               Skarb z Czermna - okres wczwsnośredniowieczny  XII / XIII w.