Dział gromadzi zabytki kultur pradziejowych  z różnych epok.  Dokumentują one dzieje regionu tomaszowskiego od epoki kamienia do  średniowiecza. Zbiory pochodzą z wykopalisk archeologicznych oraz przekazanych do działu znalezisk luźnych.  Największą część kolekcji stanowią zabytki  z kurhanów kultury ceramiki sznurowej znajdujących się na Grzędzie Sokalskiej, badanych przez Muzeum w latach  1988  – 2006 ,  a   także zabytki z epoki brązu, okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza pochodzące z wykopalisk w Komarowie, Tyszowcach, Podlodowie, Jurowie i Czermnie.

Prowadząca dział: st. kustosz mgr Jolanta Bagińska

Zobacz galerię eksponatów: 1 2 3 5