MUZEUM

                                                         KIEROWNICTWO

                                                          RADA MUZEUM

                                                             PRZETARGI

_________________________________________________________________

                         MUZEUM REGIONALNE IM. DR. JANUSZA PETERA

 

                          Adres: ul. Zamojska 2      22-600 Tomaszów Lubelski
                                       
                          NIP   921- 16 - 88 - 216                REGON  950423127
 
 
______________________________________________________________
 
 
                                                           Dyrektor
                                             mgr Eugeniusz Hanejko
                                            tel. 84 6643720
                                            kom. +48 501094115
 
                                                   Główny Księgowy
                                                      Ewa Sokół
                                                kom. +48 501094121
 
_______________________________________________________________
    

                                                  RADA  MUZEUM

                            dr hab. prof. UR Marcin Wołoszyn - przewodniczący

                             mgr inż. Stanisław Cisło - wiceprzewodniczący

                            dr Karolina Grodziska

                            prof. dr hab. Andrzej Kokowski

                            dr Piotr Kondraciuk

                            dr hab. prof. UMCS Jerzy Libera

                            mgr inż. Roman Rak

                           

_______________________________________________________________

 

                                                      

 

              PRZETARGI

  

ZAŁĄCZNIKI


  1. Ogłoszenie.pdf 
 

3. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.pdf

 4. Załącznik nr 1 Formularz Oferty.doc

2. SIWZ

 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.doc

6. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

7. Załącznik nr 5 Wykaz usług. doc

8. Załącznik nr 6 Wykaz osób do realizacji zamówienia.doc

9. Załącznik nr 7 Projekt Umowy.pdf

10. Załącznik nr 8 Oświdczenie o brak likwidacji i upadłości.doc

 

                                              Z A W I A D O M I E N I E