Na bursztynowych szlakach

Wystawa bursztynów ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN w Warszawie

wystawa prezentowana w budynku muzeum przy ul. Wyspiańskiego 8A

czynna do końca czerwca 2022

Wystawa czasowa „Doktor Janusz Peter – w 130. rocznicę urodzin”

Wystawa czasowa „Doktor Janusz Peter – w 130. rocznicę urodzin” dofinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Wystawa przygotowana ze zbiorów własnych Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim oraz: Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie, Archiwum Państwowego w Zamościu, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, Szkoły Podstawowej nr 3 im. dra J. Petera w Tomaszowie Lubelskim, zbiorów prywatnych dr Karoliny Grodziskiej

Wystawa czynna do 28 lutego 2022 r.
na plakacie i zaproszeniu: Janusz Peter „Autoportet”, pastel, papier, 1908 r., ze zbiorów Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie

Wystawę można zwiedzać od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00 oraz w soboty i niedziele – 10.00 – 15.00, w sobotę wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

Bitwy Tomaszowskiego Września

Wystawa poświęcona działaniom zbrojnym we wrześniu 1939 r. pod Tomaszowem Lubelskim. Na wystawie prezentowane jest uzbrojenie polskich oddziałów biorących udział w bitwach oraz drobne wyposażenie żołnierskie. Prezentowane są również dwa sztandary: 5. Pułku Strzelców Podhalańskich z Przemyśla oraz płat sztandaru 1. Batalionu Saperów z Modlina. Na wystawie zobaczyć można również grot ze sztandaru 23. Pułku Artylerii Lekkiej z Będzina oraz grot sztandaru 10. Pułku Kaniowskiego Artylerii Lekkiej.

Wystawa przygotowana została ze zbiorów własnych muzeum oraz zbiorów prywatnych.

Wystawa czynna do stycznia 2022 r.

Malarstwo Marzanny Muchy

Na wystawie prezentowanych ponad 30 prac, w tym ekslibrisy. Prezentują one szerokie zainteresowanie artystki technikami malarskimi, jak i graficznymi. Malarstwo Marzanny Muchy charakteryzuje się subtelnością w barwie i formie. Interesującymi są przykłady malarstwa na jedwabiu.

Wystawa czynna do końca 2021 r.

Ekspresja łagodnego spojrzenia – grafiki i rysunki Romana Muchy

Na wystawie “Ekspresja łagodnego spojrzenia – grafiki i rysunki Romana Muchy” prezentowanych jest ponad 100 dzieł autorstwa tomaszowskiego artysty. Królują linoryty, ale można również obejrzeć rysunki oraz miedzioryt. Najstarsze, prezentowane prace artysty pochodzą z lat 60.- 80. XX w. Dużo miejsca zajęły przedstawienia Tomaszowa, tego historycznego, jak i współczesnego. Można obejrzeć także piękny zbiór wizerunków cerkwi, głównie drewnianych, również nieistniejących. Na wystawie nie mogło zabraknąć ekslibrisów – miniaturowych dzieł sztuki.
Wystawę można oglądać do końca 2021 r.

Piast Total War

Wystawa “Piast Total War” w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim, została przygotowana przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy.

Na ekspozycji zaprezentowanych zostało prawie 150 zabytków ilustrujących wojskowość czasów wczesnopiastowskich. Ekspozycję wzbogacają opisy zagadnień militarnej działalności naszych przodków oraz fragmenty źródeł pisanych tego okresu.
Na wystawie znalazły się również zabytki ze zbiorów tomaszowskiego muzeum. Tereny dzisiejszego pogranicza miały nie małe znaczenie w polityce piastowskiej, a włączenie Grodów Czerwieńskich do silnego kraju, który kształtem odpowiadał w przybliżeniu współczesnym granicom Polski, uznany jest za jeden z największych sukcesów Bolesława Chrobrego.
Wystawa czynna do 15.11.2021 r.
Serdecznie zapraszamy!

Ukraina przed wiekami

 Na „Ukrainie przed wiekami” wystawione są dzieła ręki ludzkiej z okresu obejmującego sześć tysiącleci – od zaskakujących urodą zabytków protocywilizacji trypolskiej i neolitycznego oręża kamiennego, przez ozdoby i broń z epoki brązu, antyczną ceramikę z Pantikapajonu, przedmioty należące niegdyś do Scytów, Sarmatów, Gotów i Połowców oraz bogactwo wytworów kultury staroruskiej, po pamiątki późnośredniowieczne i nowożytne. Ekspozycję dopełniają niemal artystyczne ilustracje z dziewiętnastowiecznych publikacji archeologicznych oraz krótkie teksty wzbogacone cytatami obficie zaczerpniętymi z dzieł dawnych autorów: Herodota, Jordanesa, Nestora i innych.