Wystawa czasowa “Doktor Janusz Peter – w 130. rocznicę urodzin”

Miło nam poinformować, że Muzeum Regionalne im. dr. J. Petera realizuje projekt w ramach programu operacyjnego “Wpieranie działań muzealnych” pt. Wystawa czasowa “Doktor Janusz Peter – w 130. rocznicę urodzin”.

W 2021 r. przypada 130. rocznica urodzin dr. J. Petera. Z tej okazji zaplanowana została wystawa o życiu i działalności założyciela tomaszowskiego muzeum. Wystawie towarzyszył będzie katalog najciekawszych eksponatów z kolekcji dr. Petera oraz film dokumentalny ukazujący życie i działalność tomaszowskiego lekarza i regionalisty.

Projekt realizowany od 4.05.2021 r. do 28.02.2022 r.

Ukraina przed wiekami

 Na „Ukrainie przed wiekami” wystawione są dzieła ręki ludzkiej z okresu obejmującego sześć tysiącleci – od zaskakujących urodą zabytków protocywilizacji trypolskiej i neolitycznego oręża kamiennego, przez ozdoby i broń z epoki brązu, antyczną ceramikę z Pantikapajonu, przedmioty należące niegdyś do Scytów, Sarmatów, Gotów i Połowców oraz bogactwo wytworów kultury staroruskiej, po pamiątki późnośredniowieczne i nowożytne. Ekspozycję dopełniają niemal artystyczne ilustracje z dziewiętnastowiecznych publikacji archeologicznych oraz krótkie teksty wzbogacone cytatami obficie zaczerpniętymi z dzieł dawnych autorów: Herodota, Jordanesa, Nestora i innych.

Informacja COVID

 Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. muzeum pozostaje nieczynne dla zwiedzających do dnia 28 grudnia b.r. Pozostałych interesantów zachęcamy do kontaktu telefonicznego/e-mailowego.